nekdanje pokopališče Galicija

ime pokopališča nekdanje pokopališče Galicija
kraj Galicija
cerkveni status župnijsko
naselbinski status vaško
začetek pokopavanja pred 1750
status opuščeno
dokumentirani nagrobniki 6