nekdanje pokopališče Galicija: dokumentirani nagrobniki

1: Johannes Novak

komemorira Johannes Novak
prostor komemoracije nekdanje pokopališče Galicija
leto 1837 (prva komemoracija)
jezik nemški
material kamen
višina (razpon) 1-2m

2: Joanes Krumpak

komemorira Joanes Krumpak
prostor komemoracije nekdanje pokopališče Galicija
leto 1862 (prva komemoracija)
jezik latinski
material kamen
višina (razpon) 1-2m

3: Andreas Franz Vogrinz

komemorira Andreas Franz Vogrinz
prostor komemoracije nekdanje pokopališče Galicija
leto 1870 (prva komemoracija)
jezik nemški
material kamen
višina (razpon) 1-2m

4: Tončka Gobec

komemorira Tončka Gobec
prostor komemoracije nekdanje pokopališče Galicija
leto 1884 (prva komemoracija)
jezik slovenski
material kamen
višina (razpon) 1-2m

5: Neža Nereks

komemorira Neža Nereks
prostor komemoracije nekdanje pokopališče Galicija
leto 1880 (prva komemoracija)
jezik slovenski
material kamen
višina (razpon) 1-2m