Pokopališče Videm - Nemška Loka (Wieden - Unterdeutschau)

ime pokopališča Pokopališče Videm - Nemška Loka (Wieden - Unterdeutschau)
kraj Videm, 1330 Kočevje
cerkveni status župnijsko
naselbinski status vaško
začetek pokopavanja 1801-1850
status funkcionalno
dokumentirani nagrobniki 41