Pokopališče Planina (Stockendorf)

ime pokopališča Pokopališče Planina (Stockendorf)
kraj Planina, 8333 Semič
cerkveni status župnijsko
naselbinski status vaško
začetek pokopavanja 1801-1850
status opuščeno
dokumentirani nagrobniki 32