nekdanje pokopališče Šempeter v Savinjski dolini

ime pokopališča nekdanje pokopališče Šempeter v Savinjski dolini
kraj Šempeter v Savinjski dolini
cerkveni status župnijsko
naselbinski status vaško
začetek pokopavanja pred 1750
status opuščeno
dokumentirani nagrobniki 1