nekdanje pokopališče Tabor

ime pokopališča nekdanje pokopališče Tabor
kraj Tabor
cerkveni status župnijsko
naselbinski status vaško
začetek pokopavanja pred 1750
status opuščeno
dokumentirani nagrobniki 1