nekdanje pokopališče Griže

ime pokopališča nekdanje pokopališče Griže
kraj Griže
cerkveni status župnijsko
naselbinski status vaško
začetek pokopavanja pred 1750
status opuščeno
dokumentirani nagrobniki 2