nekdanje pokopališče Braslovče

ime pokopališča nekdanje pokopališče Braslovče
kraj Braslovče
cerkveni status župnijsko
naselbinski status trško
začetek pokopavanja 1826
status opuščeno
dokumentirani nagrobniki 5