2023

V okviru programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih je v letu 2023 na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JPR-SLOA-2023, je bil izveden projekt Materialna kulturna dediščina Kočevarjev, pri čemer so bili v podatkovno bazo vnešeni podatki z nagrobnikov na Pokopališču Mozelj (nem. Obermösel).

 

2022

V okviru programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih je v letu 2022 na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JPR-SLOA-2022, je bil izveden projekt Materialna kulturna dediščina Kočevarjev, pri čemer so bili v podatkovno bazo vnešeni podatki z nagrobnikov na Pokopališču Zajčje Polje (nem. Hasenfeld).

 

2020

V okviru programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih je v letu 2020 na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JPR-SLOA-2020, je bil izveden projekt Materialna kulturna dediščina Kočevarjev, pri čemer so bili v podatkovno bazo vnešeni podatki z nagrobnikov na Pokopališču Videm – Nemška Loka (nem. Wieden – Unterdeutschau).

 

2019

V okviru programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih je v letu 2019 na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JPR-SLOA-2019, je bil izveden projekt Materialna kulturna dediščina Kočevarjev, pri čemer so bili v podatkovno bazo vnešeni podatki z nagrobnikov na Pokopališču Novi Lazi (nem. Hinterberg).

 

2018

V okviru programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih je v letu 2018 na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JPR-SLOA-2018, je bil izveden projekt Materialna kulturna dediščina Kočevarjev, pri čemer so bili v podatkovno bazo vnešeni podatki z nagrobnikov na Pokopališču Planina pri Semiču (nem. Stockendorf).

 

2012

V sklopu doktorske disertacije Blaža Podpečana Novoveški nagrobnik kot vir arheoloških podatkov (2012) ([COBISS.SI-ID 266292224]) so bili v podatkovno bazo vnešeni podatki z izbranih nagrobnikov iz pokopališč Andraž nad Polzelo, Braslovče, Gomilsko, Gotovlje, Griže, Marija Reka, Polzela, Prebold, Ponikva pri Žalcu, Šempeter v Savinjski dolini, Šentrupert, Tabor, Vransko, Žalec ter drugih mest pokopavanja v Spodnji Savinjski dolini.