Projekt Nagrobnik kot vir podatkov je namenjen evidentiranju, dokumentiranju in ohranjanju podatkov, ki jih sporočajo srednjeveški in novoveški nagrobniki na ozemlju Republike Slovenije oz. na širšem slovenskem etničnem ozemlju. Z odstranjevanjem, nadomeščanjem in drugimi spremembami starih nagrobnikov se izgubljajo dragoceni pomniki kulturne dediščine. Cilj projekta je dokumentiranje predvsem starejših nagrobnih obeležij (postavljeni pred drugo svetovno vojno) na pokopališčih in drugih mestih pokopa oz. komemoracije v slovenskem prostoru. Zbirka podatkov v podatkovni bazi bo predstavljala pomemben vir za znanstvene raziskave različnih ved.

Izvirni sistem dokumentiranja nagrobnikov in pokopališč sta zasnovala dr. Blaž Podpečan (vsebinski del) in dr. Vid Podpečan (tehnični del) in je podrobno predstavljen v znanstveni monografiji Govorica tišine ([COBISS.SI-ID 290659840]).

Osnovno ogrodje sistema predstavlja podatkovna baza z ločenima, a medsebojno povezanima vmesnikoma za dokumentiranje pokopališč in nagrobnikov. Vmesnika imata obliko terenskega dokumentacijskega obrazca in ju je mogoče uporabiti tudi v ta namen. Vrednosti posameznih podatkov so oblikovane tako, da je olajšana tudi njihova statistična obdelava.

Vnos podatkov v lokalno namestitev podatkovne baze je omogočen registriranim uporabnikom (prijava).